Asiakasrekisterin seloste

Rekisterinpitäjä

Fotokata
Matikkalankujan 1B
32700 HUITTINEN
+358 400 476 751

info@fotokata.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Kata Sivunen
Matikkalankuja 1B
32700 HUITTINEN
+358 400 476 751

kata.sivunen@gmail.com

Rekisterin nimi

Fotokatan  asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tietoja tarvitaan yhteydenottojen vastaamiseen ja asiakassuhteiden ylläpitoa varten. Yhdenottojen mahdollistaminen.

Rekisterin tietosisältö

Nimi
(Yritys)
Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

Tietojen säilytysaika

Tiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täyteen saattamiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään fotokata.fi-sivuston yhteydenottolomakkeella tai muuten asiakkaan ottaessa yhteyttä yritykseen tai muuten asiakassuhteen alussa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta.

Rekisterin suojaus

Asiakasrekisterin tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä sekä palvelimen ylläpitäjä, mutta ainoastaan poikkeustapauksissa, kun se on teknisen toiminnan kannalta välttämätöntä. Rekisterin käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus kaikkeen tietoon. Kirjanpitoaineiston osalta yrityksen kirjanpitäjällä on pääsy kyseisiin tietoihin, kuten yrityksen laskuihin. 

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Henkilö tulee tunnistaa virallisesta henkilötodistuksesta kasvokkain tietojen noudon yhteydessä. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. 

Google Analytics

Sivusto kerää tietoa käyttäjistä Google Analyticsiin. Tietoja käytetään markkinoinnin ja palveluidenkehittämiseen. Niitä ei luovuteta käyttöön muualle kuin Google Analyticsiin.